Υποστήριξη Ιστοσελίδων

Στην Enhance, η παροχή υποστήριξης είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το έργο.

Το website σου αποτελεί την ψηφιακή παρουσίαση της επιχείρησης σου. Με τον ίδιο τρόπο που “φροντίζεις” καθημερινά το φυσικό σου χώρο, θα πρέπει να “φροντίζεις” και τον ηλεκτρονικό, για να προσφέρεις στους πελάτες σου την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Με την παράδοση του έργου, προσφέρουμε πακέτα υποστήριξης βασισμένα στις ανάγκες σου. Η παροχή υποστήριξης έπειτα από την παράδοση του έργου είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το έργο.

Στην Enhance δεν είσαι μόνος! Για εμάς, η υποστήριξη της ιστοσελίδας και του e-shop σου είναι αναπόσπαστο μέρος από τη διαδικασία της κατασκευής

Τι περιλαμβάνει η υποστήριξη μιας ιστοσελίδας;

Βελτιστοποιούμε την απόδοση και την ασφάλειά της, εξασφαλίζουμε την αδιάλειπτη λειτουργία αλλά και την ταχύτερη απόκρισή της στο διαδίκτυο. Κάποιες από τις εργασίες που υλοποιούμε είναι:

  • Αναβαθμίσεις ασφαλείας
  • Προστασία από κακόβουλες ενέργειες
  • Προστασία από επιθέσεις
  • Μηχανισμούς uptime monitoring 24/7/365
  • Ημερήσια αντίγραφα ασφαλείας
  • Ανανέωση του SSL πιστοποιητικού
  • Ενημερώσεις επιμέρους μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της ιστοσελίδας 
Κορυφή