ERP Συστήματα

Ενίσχυσε την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησής σου με τη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ξεκινάει από τα συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning) ή διαφορετικά Συστήματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων, είτε είναι μικρές είτε μεγάλες, χρησιμοποιούν συστήματα ERP, με σκοπό την τυποποίηση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών τους. Τα συστήματα ERP λειτουργούν κατά μία έννοια, ως πλατφόρμα λογισμικού, η οποία χρησιμοποιεί μια ενιαία βάση δεδομένων. 

Πιο συγκεκριμένα, ένα σύστημα ERP είναι ένα modular / addon λογισμικό, το οποίο επιτρέπει σε μια επιχείρηση να διαχειρίζεται δεδομένα, λειτουργίες και πόρους, με σκοπό την εύκολη μετάδοση της πληροφορίας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ένα ERP σύστημα ενσωματώνει σε μία ενιαία βάση δεδομένων, διαδικασίες και υποσυστήματα που αφορούν την εμπορική διαχείριση, την παραγωγή, τα χρηματοοικονομικά μιας επιχείρησης, τις σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές (CRM υποσύστημα) και πολλές άλλες πληροφορίες. 

Με λίγα λόγια ένα ολοκληρωμένο σύστημα ERP είναι κάτι παραπάνω από ένα πακέτο εμπορικής διαχείρισης, καθώς προσφέρει επαρκείς και ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν το σύνολο των λειτουργιών μιας επιχείρησης, αυτοματοποιώντας και απλοποιώντας τις διαδικασίες της.

Ποια τα οφέλη μιας επιχείρησης από τη χρήση ενός συστήματος ERP;
 • Άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και ταχεία πληροφόρηση σχετικά με επιχειρησιακά θέματα
 • Ορθή, συνολική εικόνα για το πως λειτουργεί η επιχείρηση
 • Μείωση λειτουργικού κόστους και ταυτόχρονη βελτιστοποίηση διαδικασιών
 • Ενοποίηση εργασιών
 • Αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών
 • Ευελιξία αντίδρασης σε προκλήσεις και κινδύνους
 • Ασφαλής αποθήκευση των δεδομένων της επιχείρησης

Ένα λογισμικό ERP είναι σε θέση να προσφέρει πολλά οφέλη στην επιχείρηση σου και κατ’ επέκταση και στο προσωπικό σου. 

Ανάλογα το αντικείμενο και τη δομή της επιχείρησής σου, οι καταρτισμένοι σύμβουλοι μας, κατόπιν της εξατομικευμένης συμβουλευτικής και της ανάλυσης των απαιτήσεων σου, σχεδιάζουν και προσαρμόζουν το σύστημα ERP στα μέτρα σου, μαζί με επιμέρους υποσυστήματα, ενσωματώνοντάς τα σε αυτό. 

Μερικές από τις δυνατότητες ενός ERP συστήματος:
 • Εμπορική και χρηματοοικονομική διαχείριση (π.χ. τιμολόγηση, αναφορές πωλήσεων, προϋπολογισμοί, διακανονισμοί, δόσεις, προμήθειες, ανάλυση εκπτώσεων κ.α)
 • Διαχείριση αποθήκης (serial numbers, barcodes, πίνακας κινήσεων, κατηγοριοποίηση, κ.α)
 • Διαχείριση πελατειακών σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές – CRM (πορεία έργου, ημερολόγιο εργασιών, συμβάσεις κ.α)
 • Διαχείριση προσωπικού (ιστορικό μισθοδοσίας, εισφορές ασφαλιστικών ταμείων κ.α)
 • Διαχείριση παραγωγικής διαδικασίας (παρακολούθηση ειδών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, κοστολόγηση βάσει σεναρίων κ.α.)
 • Διαχείριση επιχειρηματικών εγγραφών (π.χ. Έντυπα Ε1, Φ2, Μ.Υ.Φ κ.α.)
 • Διαχείριση ροών εργασίας (π.χ. διαχείριση RMA, διαχείριση πορείας αιτήσεως κ.α.)

Στην Enhance θεωρούμε ότι τα εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού μπορούν να απογειώσουν μία επιχείρηση και για αυτό το λόγο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή και στη παραμετροποίηση των αντίστοιχων λογισμικών.  

Παρά τη μεγάλη επεκτασιμότητα των συστημάτων ERP, τα περισσότερα έχουν πεπερασμένες λειτουργίες ή λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος δεν ταιριάζει στην εκάστοτε επιχείρηση. Στην Enhance, με την εξατομικευμένη συμβουλευτική και ανάλυση των απαιτήσεων σου, κατασκευάζουμε custom εφαρμογές με σκοπό την κάλυψη των πιο εξειδικευμένων αναγκών σου. 

Είμαστε πιστοποιημένοι συνεργάτες του μεγαλύτερου Ομίλου Πληροφορικής στην Ελλάδα, της Epsilon Net. Οι σύμβουλοί μας, διαθέτουν πιστοποιήσεις στα προγράμματα Pylon σε επίπεδο Expert (συγγραφή κώδικά).

Έχεις ήδη προμηθευτεί κάποιο σύστημα ERP αλλά σου φαίνεται βουνό; Μείωσε τον χρόνο των διαδικασιών σου, αυτοματοποιώντας τες!
Κλείσε μια συμβουλευτική με το πιστοποιημένο προσωπικό μας! Διαφορετικά, προχώρησε στο επόμενο βήμα και ενίσχυσε τη σχέση σου με τους πελάτες σου και αύξησε τις πωλήσεις, με μια ολοκληρωμένη στρατηγική Digital Marketing ή βελτίωσε την ψηφιακή σου παρουσία, με την κατασκευή ή αναβάθμιση της ιστοσελίδας σου!

Επικοινώνησε μαζί μας και για να συζητήσουμε τις ανάγκες σου και να εντοπίσουμε μαζί τη λύση που σου ταιριάζει.

Κορυφή