CRM Συστήματα

Απέκτησε ένα σύστημα CRM προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου και προσέγγισε νέους πελάτες και ενίσχυσε τη σχέση σου με τους υφιστάμενους!

Το Customer Relationship Management (CRM) είναι ένα λογισμικό, το οποίο βοηθάει μια επιχείρηση να δημιουργήσει επαφές με νέους πελάτες, ή να διατηρήσει και να εξελίξει τις επαφές της με τους ήδη υφιστάμενους. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, που κάθε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας οφείλει να χρησιμοποιεί, καθώς πέρα από τη διαχείριση δεδομένων των πελατών, προσφέρει μία πληθώρα επιλογών και υπηρεσιών, με απώτερο σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση και εξέλιξη της σχέσης που διατηρείς με το κοινό σου.

Το CRM έχει από τη φύση του πελατοκεντρικό χαρακτήρα και βοηθάει στην καταγραφή της σχέσης με το κοινό, πριν την πώληση, κατά τη διάρκεια, αλλά και έπειτα από την πώληση. Αναλύοντας δεδομένα και συμπεριφορές μέσω του CRM, είσαι σε θέση να κατανοήσεις καλύτερα τις ανάγκες του κοινού σου, να αντιληφθείς με ακρίβεια τις ανάγκες των υφιστάμενων αλλά και των νέων πελατών σου, καθώς και να εφαρμόσεις την ανάλογη στρατηγική προσέγγισης.

Το CRM αποτελεί κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού μιας επιχείρησης χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους προσέγγισης και ανάπτυξης στρατηγικής. Δεν αποτελεί απλά ένα λογισμικό marketing, όπως οι περισσότεροι θεωρούν, αλλά εκφράζει τη φιλοσοφία κάθε επιχείρησης, καθώς δημιουργείται και εξελίσσεται με βάση τις αρχές και τους στόχους της.

Με τη σωστή χρήσης ενός CRM συστήματος, μπορείς να βελτιώσεις τα έσοδα της επιχείρησής σου, να μειώσεις το λειτουργικό κόστος και ευρύτερα τις δαπάνες της, καθώς και να εδραιώσεις τις σχέσεις σου με τους πελάτες σου, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής απόδοσης.

Ποια τα οφέλη μιας επιχείρησης από τη χρήση ενός συστήματος CRM;
 • Συνεχής ενημέρωση και καταγραφή αναφορικά με τις επικοινωνίες πελατών, μέσω τηλεφώνου, e-mail, συνάντησης (φυσικής ή διαδικτυακής) κ.λ.π
 • Διαχείριση στοιχείων επαφής του πελάτη και επικοινωνίας μαζί του
 • Καταγραφή καθημερινών πληροφοριών σχετικά με την πορεία της υπηρεσίας του πελάτη, π.χ. Συναντήσεις, κλήσεις, πορεία αιτήσεων κλπ
 • Προγραμματισμός καθημερινών εργασιών και ενεργειών
 • Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων για ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο
 • Πρόσβαση σε συμπεράσματα μέσω διαχείρισης δεδομένων
 • Συγχρονισμός με άλλες ψηφιακές εφαρμογές
 • Δυνατότητα σύνδεσης με τηλεφωνικό κέντρο
 • Διαχείριση υποψήφιων πελατών και μετατροπή αυτών σε πελάτες
 • Μαζική εκτέλεση προωθητικών ενεργειών
 • Μέτρηση αποτελεσμάτων και αποδοτικότητας προωθητικών ενεργειών
 • Μέτρηση ικανοποίησης πελατών π.χ. μέσω ερωτηματολογίων
 • Δυνατότητα δημιουργίας στρατηγικής πώλησης και μέτρηση αποτελεσμάτων, καθώς και πιθανών αποτελεσμάτων
 • Δημιουργία προσφορών πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών
Γιατί το CRM συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και είναι χρήσιμο για την επιχείρησή μου;

Το CRM είναι ένα εργαλείο που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για να διαχειριστείς τους πελάτες σου από ένα σημείο. Σε βοηθά να πραγματοποιήσεις ενέργειες πιο άμεσα και πιο σωστά, παρέχοντας τη δυνατότητα να λάβεις υπόψη σου μια πληθώρα από δεδομένα, προσδιορίζοντας καλύτερα τις ανάγκες των πελατών σου, για να ανταποκριθείς καλύτερα σε αυτές. 

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν σύστημα CRM έχουν στη διάθεση τους τεράστιο όγκο ωφέλιμων δεδομένων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να οργανώσουν και βελτιστοποιήσουν τη στρατηγική πωλήσεων και Marketing. Με λίγα λόγια ένα σύστημα CRM μπορεί να μετατρέψει σε πελάτες το εν δυνάμει κοινό, να ενισχύσει τις σχέσεις με τους υφιστάμενους πελάτες σου και κατά επέκταση να αυξήσει τις πωλήσεις και την παραγωγικότητα της επιχείρησής σου.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του CRM;
 • Αύξηση πωλήσεων
 • Κατανόηση αναγκών και συμπεριφοράς του πελάτη
 • Βελτίωση του customer service και της εμπειρίας του πελάτη
 • Αξιοποίηση πληροφοριών για τη δημιουργία στοχευμένου marketing
 • Ακρίβεια στη μέτρηση αποδοτικότητας των πωλήσεων
 • Διαμοιρασμός πληροφοριών με όλα τα μέλη της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο
 • Χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων για καθημερινές ενέργειες και εργασίες

Στην Enhance θεωρούμε ότι τα εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού μπορούν να απογειώσουν μία επιχείρηση και για αυτό το λόγο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή των αντίστοιχων λογισμικών.

Πέρα από το σύστημα CRM, έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον custom εφαρμογών για την κάλυψη πιο εξειδικευμένων αναγκών σου, όπως τη διασύνδεσης και επέκταση του CRM με τρίτα συστήματα (3rd party) ή την κατασκευή ενός Mobile CRM στα μέτρα σου!

Στις μέρες μας το ποσοστό που χρησιμοποιεί κινητές συσκευές και tablet έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην καθημερινότητά μας, χρησιμοποιούμε κινητές συσκευές, οι οποίες διευκολύνουν τις ενέργειες που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε από οποιοδήποτε σημείο.

Έχοντας πρόσβαση στο λογισμικό CRM μέσω κινητών συσκευών, έχεις οποιαδήποτε πληροφορία ανά πάσα στιγμή, όπου και αν βρίσκεσαι! Με λίγα λόγια, βελτιστοποιείς τις δυνατότητες επαφής με τον πελάτη π.χ. ενημέρωση, πώληση, αποστολή προσφοράς κ.ά, ενώ παράλληλα διευκολύνεις την εργασιακή εμπειρία των συνεργατών και εργαζομένων σου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί.

Έχεις ήδη προμηθευτεί κάποιο σύστημα CRM; Ενίσχυσε τη σχέση με τους πελάτες και αύξησε τις πωλήσεις σου, με μια στρατηγική Digital Marketing.

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας και για να συζητήσουμε τις ανάγκες σου και να εντοπίσουμε μαζί τη λύση που σου ταιριάζει!

Κορυφή